وارد نمودن شماره ملی الزامی استکد ملی نا معتبر
وارد نمودن شماره دانشجویی الزامی استنامعتبر است
وارد نمودن کد رهگیری الزامی استکد پیگیری نا معتبر
وارد نمودن کد الزامی استنامعتبر است

چاپ درخواست وام شهریه متغیر

"قرارداد قرض الحسنه"


اینجانب آقای / خانم  {{info.FirstName + ' ' +info.LastName}}   فرزند  {{info.FatherName}}   به کد ملی  {{info.NationalId}}   شماره شناسنامه  {{info.BirthCertificateId}}   محل تولد  {{info.BirthPlace}}   تاریخ تولد  {{birthDate}}   نشانه محل سکونت  {{info.Addres}}   کد پستی  {{info.ZipCode}}   تلفن  {{info.Phone}}   موبایل  {{info.Mobile}}   ایمیل  {{info.Mail}}   سال تحصیلی  {{info.Year}}   ترم  {{info.Term}}   در مورخه  {{startDate}}   تعهد می نمایم.

کارمزد سالیانه تعداد اقساط میزان تسهیلات درخواستی مبلغ کارمزد ماهیانه اصل اقساط ماهیانه مبلغ قابل پرداخت ماهیانه کل مبلغ بازپرداخت سررسید اولین قسط
{{info.Commission }}% {{info.MaxInstallment }}ماه {{info.Amount | number}}  ریال {{info.MonthlyCommission | number }}  ریال {{info.PrincipleMonthlyInstallment | number }}  ریال {{info.MonthlyPayment | number }}  ریال {{info.TotalRepay | number }}  ریال {{startDate }}
قسط تاریخ باز پرداخت مبلغ قسط
قسط  {{$index+1}} {{row.PersianRepayDate }} {{row.InstallmentAmount | number}}  ریال
کد رهگیری شما {{ContractId}} می باشد.

تعهد 1 : جهت تسویه حساب قطعی شهریه ترم و نهایی سازی انتخاب واحد دانشجو میبایست اقساط خود را به موقع و فقط از طریق لینک پرداخت اقساط بانک تجارت(https://ikc.shaparak.ir/eshop) پرداخت نماید